අප ගැනYeheli.lk යනු, අන්තර්ජාලය, වැප් සහ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මාධ්‍ය ඔස්සේ නිර්නාමිකව පණිවිඩ හුවමාරු කරගැනීම පහසුකම සැලසීම මඟින් සිය ගැටළු සඳහා විශේෂඥ උපදෙස් ලබාගැනීමට පරිශීලකයින්ට අවස්ථාව සලසා දෙන සේවාවකි. සරලවම පැවසුවහොත්,ඩිජිටල් තාක්ෂණයෙන් බලගැන්වුණු අපගේ විශේෂිත පද්ධතිය මඟින් පරිශීලකයින්ගේ විමසුම්, ඒ සඳහා විසඳුම් ලබාදීමට හැකි විශේෂඥයින් වෙත යොමුකෙරේ. මෙම පෙරළිකාර සේවාව හරහා දියුණු වන රටවල ජනතාවට විශේෂඥ උපදෙස් ලබාගැනීම සඳහා නව දොරටුවක් විවර කර දේ.