ප්‍රශ්න තොරතුරු

ඩොක්ට මාගේ බිරිද වැක්සීන් මාත්‍රා දෙකම ලබා ගෙන ඇත අප හට දරුවකු බලා පොරොත්තු වීම සදහා එය බදාවක්ද දරුවකු පිලසිද ගතහොත් එන්නතේ ක්‍රියා කාරීත්වය දරුවාට බලපෑමක් සිදු විය හැකිද

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

කොවිඩ්  එන්නත  නිසා දරුවන් පිළිසිඳගැනීමට හෝ පිළිසිඳගත් දරුවන් සඳහා බලපෑමක් වන බවට කිසිදු සාක්ෂියක් නැත .එය ලෝකය පුරා බොහෝ රටවල් වල නාරි හා ප්‍රසව වෛද්‍යවරුන් මෙන්ම ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ට සනාථ කර තිබේ .

එමෙන්ම ගැබිනි කාන්තාවන් සහ දරුවන් ලැබුණු කාන්තාවන් මිලියන ගණනාවකට මෙම එන්නත ලබාදී තිබේ. කිසිවකුත් අතුරු ආබාධ තිබෙන බව හෝ දරුවන්ට ඒවායේ අතුරු ආබාධ ඇති වූ බවට වාර්තා කර නැත.  එම නිසා ඔබ ඒ ගැන අනිසි බියක් ඇති කර ගන්නට එපා. එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ලබා ගැනීම හොඳ දෙයක් . ඔබට  දරුවෙකු පිළිසිද ගැනීමට හෝ අනාගතයේ ඉපදෙන දරුවන්  සඳහා එන්නතහි බලපෑමක් නැත . 


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 26 Sep 2021 Sun 8:33 AM