ප්‍රශ්න තොරතුරු

හෘද රෝග යෙන් හා සෙම් අමාරුවෙන් පීඩා විඳින අයෙකුට කොරෝනා බෙහෙත් එන්නත් කර ගැනීම සුදුසු ද

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔබට ඇත්තේ කුමන හෘද  රෝග තත්ත්වයක් ද යන්න දැන ගැනීම අවශ්‍ය වේ . එමෙන්ම සෙම රෝග තත්ත්ව යනුවෙන් ඔබ අදහස් කරන්නේ කුමක්ද යන්නත් දැන ගැනීම  අවශ්‍යයයි.

 නමුත්  කොවිඩ් එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා සාමාන්‍ය හෘද රෝග  තිබෙන අය හෝ සාමාන්‍ය ස්වසන ආබාධ තිබෙන අයට ගැටලුව ක් නැත. 

නමුත් ඔබට විශේෂිත හෘද රෝගය ක් හෝ ශ්වසන  ආබාධයක් ඇත්නම් වෛද්‍යවරයෙකු ගේ නිර්දේශ සහිතව කොවිඩ්  එන්නත ලබා ගැනීම සුදුසුය. 


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 26 Sep 2021 Sun 3:16 PM