ප්‍රශ්න තොරතුරු

උපත් පාලන ක්‍රමයක් ලෙස බිරිදගේ අතට කරලක් දැමීමෙන් අතුරු ආබාද ඇති වෙනද

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි. 

ඕනෑම ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක අතුරු ආබාධ තිබිය හැක . අත යට දමන්නේ හෝමෝන කරලක් . එමගින් සමහරවිට පහත දැක්වෙන  අතුරු ආබාධ ඇතිවිය හැක . 

1. ඔසප් චක්‍රයේ සමහර විට අක්‍රමවත් වීම 

2. බර වැඩි වීම 

3. අක්‍රමවත් ලෙස ඔසප් චක්‍රයේ විවිධ  තැන්වල වල  රුධිරය වහනය  වීම 

4. කුරුලෑ ආදිය ඇතිවිය හැකි වීම 

5. බඩේ කැක්කුම හා ඔක්කාරය 

6. යෝනි  මාර්ගයේ කැසීම සමග ශ්‍රාවයන් වැනි දේ පිටවිම  

7.පියයුරු   වේදනාව සමහරවිට ඇතිවීම 

නමුත් මෙම තත්ත්ව ඇතිවන්නේ ඉතා කලාතුරකින් වන අතර මෙය සාමාන්‍ය විශ්වාසදායී ප්‍රතිකාර ක්‍රමයකි .


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 01 Oct 2019 Tue 2:49 AM