ප්‍රශ්න තොරතුරු

Freelancer කෙනෙක්ට තියෙන රැකියා අවස්ථා මොනවද,සාර්ථක වීමට කුමන අංශයන් අනුගමනය කළ යුතුද, Graphic designs සම්බන්ධව රාජ්‍ය අංශයේ වුර්තීය පාඨමාලාවක් හැදෑරිය හැකි ආයතනය මොනවාද? ස්තූතියි .

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි. 

ඔබ කළ යුත්තේ ඔබට පෙර ලබාදුන් උපදෙස් නැවත නැවතත් කියවා හොඳින් තේරුම් ගැනීමයි .  ඔබට ගැලපෙන ගැලපෙන රැකියාව හෝ freelancer රැකියාව කුමක් දැයි අපට මෙහි සිට තීරණය කළ නොහැක. මක් නිසාද යත් අප ඔබගේ හැකියාව තබා කිසිදු තොරතුරක් නොදන්නා නිසා. 

තමන්ට රැකියාවක් හෝ පාඨමාලාවක් හැදෑරීමට තමා ම  වැඩිම උත්සාහ ගත යුතු බව මතක තබාගන්න . එබැවින් තමන් උත්සාහ කර තොරතුරු සොයා ගත නොහැකි නම් පමණක් මෙවැනි මෘදුකාංගයක් හරහා සම්බන්ධ වීම උචිතය . ඔබේ කම්මැලිකම නිසා ඔබට ඉදිරියේදී සාර්ථකත්වයක් ලබා ගැනීමට දුෂ්කර වනු ඇත එබැවින් අඩුම තරමින් මෙවැනි තොරතුරක් හෝ සොයා ගැනීමට කම්මැලි නොවී එවැනි වෘත්තිය පාඨමාලා සපයන අප සඳහන් කළ ආයතන වලට කතා කොට අවශ්‍ය තොරතුරු දැනගන්න.  


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 10 Oct 2019 Thu 12:01 AM