ප්‍රශ්න තොරතුරු

mage usa 5.2" bara 60.5kg

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔබේ බර ප්‍රශස්ත මට්ටමට අඩු කරගෙන Bmi අගය 22 ක මට්ටමක රඳවා ගැනීමට තවත් කිලෝ 7 පමණ අඩුකර ගත හැකි නම් ඉතා වටී .

එනම් ඔබේ බර දළ වශයෙන්  53kg ක ප්‍රමාණයක තබා ගැනීමට උත්සාහ කරන්න. එය නිරෝගී ප්‍රශස්ත බර මට්ටමකි .


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 31 Oct 2019 Thu 4:19 PM

අදහස්

circle

නිර්නාමික

31 Oct 2019 Thu 4:21 PM

mge bara thawa kochchra adu krnn oneda?