ප්‍රශ්න තොරතුරු

මට සුක්රානු පිටවෙන්නේ නැහැ දරැවන් දෙදනෙක් ඉන්නවා 

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ආදරය සදහා වයස බලපාන්නේ නෑ. තවද ඔබ මුලින්ම ඔබගේ පෙම්වතා පිළිබදව සියලු තොරතුරු සොයා බලා දැනුවත් වන්න. ඔබ දෙදෙනාම විවාහයට කැමති නම් අනිවාර්‍යෙන්ම නිවැසියන්ට පවසා ඔවුන්ගේ ප්‍රතිචාර බලන්න. ඔබ කළයුත්තේ ඔබගේ සිතුම්පැතුම් වටහා ගෙන, ඒ සමග නොගැටී කටයුතු කරනවාද යන්න සැකහැර දැන ගෙන විවාහයට සූදානම් වීමයි. වයස් පරතරය ඔබට ගැටලුවක් නොවේ නම් අවට මිනිසුන් පිළිබදව වද නොවන්න. ඔබේ අනාගතය ලස්සන කර ගැනීමේ වගකීම ඔබට ඇත. ඒ නිසා ඔබට ගැළපෙනම පුද්ගලයා විවාහය සදහා තෝරා ගන්න උත්සහ කරන්න.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 23 Apr 2020 Thu 12:10 PM