ප්‍රශ්න තොරතුරු

ගබ්සා වීමකින් පසු යෝනි මාර්ගය දියරමය ශ්‍රාවයන්ගෙන් තවදුරටත් තෙත්ව පැවතීම සාමාන්‍යද?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

මුල් සති තුන හතරක කාලයක් එසේ තිබිය හැක. නමුත් ගබ්සාවකින් පසු ඔබ එහි සියල්ලම ගර්භාෂයෙන් පිටව ඇත්දැයි ප්‍රසව හා නාරී වෛද්‍යවරයාලවා පරීක්ෂා කරවා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. ඔබට එහිදී වැඩිදුර උපදෙස් ලබා ගත හැකියි. 

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 08 May 2020 Fri 7:17 PM