ප්‍රශ්න තොරතුරු

doctor sama pehepath karagenimt sidukarana ingrisi Beheth walind (prathikar) sinhala Beheth walind (prathikara) wada Ikmn prathiplayk thiyenne?  wada arkshakari kumakda?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔබේ සම පැහැපත් කර ගැනීමට වඩාත් සුදුසු වන්නේ ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර යි. ඉංග්‍රීසි බෙහෙත් වලින් යම් සංකූලතාවයන් හට ගත හැකියි. එනිසා වඩාත් සුදුසු වන්නේ ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයෙක් හමුවී අවශ්‍ය උපදෙස් හා ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමයි.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 10 May 2020 Sun 12:08 PM