ප්‍රශ්න තොරතුරු

කුරුලෑ නිසා ඇති වූ සිදුරු සදහා cream වර්ගයක් නිර්දේශ කරන්න පුලුවන්ද

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

මුලින්ම ඔබගේ මුහුණ පරීක්ෂා කළ යුතුයි. ඉන්පසුව ඔබේ සමට ගැළපෙන ක්‍රීම් එකක් නිර්දේශ කළ හැකියි. මුලින්ම ඔබ වෛද්‍යවරයෙකු ලවා සම සහ මුහුණ පරීක්ෂා කරගෙන, ඉන්පසුව ශාක සාරමය නිෂ්පාදන භාවිතයට යොමුවන්න. ඔබට විස්මිත ප්‍රතිපල ලබා ගත හැකියි.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 14 May 2020 Thu 2:08 PM

අදහස්