ප්‍රශ්න තොරතුරු

මේ පියයුරු දෙකම තන පුඩුවේ චායාරුපයි තැන පුඩුවේ පැලීම් ස්වභාවයක් ඇත.ඉතාම තදින් මන් අද මිරිකුවා.එවිට යම් දියරයක් ආවා ඉතා සුළුවට, අදමයි එහෙම උනේ. පෙම්වතද තදින් පියයුරු හපයි. එහෙත් මම පැය කිහිපයකට පසුද ඉතා තදින් මිරිකුවා. දැන් කිසිවක් පිට නොවෙයි. දැවිල්ලක් කැක්කුමක් පමණයි.මේ මන් තදින් මිරිකූ නිසාද නැත්නම් බය විය යුතුද, කිසිදු වෙනසක් නැහැ පියයුරු වල නිකන් සිටින විට.ඒවා පිට නොවෙයි. අපේ පවුලේ කෙනෙක්ට පියයුරු පිලකාවක් නිසා මන් බයටයි මිරිකලා බැලුවේ. මන් තදින් මිරිකුවා නිසා තුවාල වෙලාද මේ? ඉක්මන් පිළිතුරක් දෙන්න. මන් අනිසි බියක් ඇති කරගෙනද?

 මිරිකීමෙන්  යම් දියරය ක් පිටවීම    ස්වාභාවික ය . ඕනෑම මේ   වයස කාන්තාවගේ තනපුඩුව මිරිකීමෙන්  මෙවැනි  දිය රය ක්  පිටවෙයි.  නමුත්  තනපුඩුවේ   ඇතිවි   ඇති   තත්ත්වය  යම්කිසි  දිලීර    ආසාදන  තත්ත්වයක්වීමට    ඉඩ   ඇත .නමුත්   එය  පරීක්ෂාකිරීමෙන්   තොරව   නිශ්චිතව  කිව  නොහැක . පිළිකා   තත්වයක් ද  කියාකීමට  නම්  අනිවාර්යයෙන්ම  පරීක්ෂා කල යුතුය .  මේ සම්බන්ධයෙන්  දැන ගත  යුතු වෙනත්  තොරතුරු ද  ඇත .  එමනිසා  ප්‍රථමයෙන් ඔබේ  පවුලේ   වෛද්‍යවරයා  ලවා  පරීක්ෂාකර   ගෙන  අවශ්‍ය  ප්‍රතිකාර    සඳහා   යොමු වන්න .  පෙනෙන  ආකාරයට  නම්  බිය  විය  යුතු  නැති වුවද පියයුරු සමෙහි  ආසාදනයක්  අතිනිසා   ප්‍රතිකාර ගැනීම   උචිතය . 


ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 10 Jul 2020 Fri 12:07 PM

අදහස්