ප්‍රශ්න තොරතුරු

මට මගේ බර අඩු කර ගැනීම සඳහා උපකාර කල හැකිද?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔබගේ බර කිලෝ අසූ හතක් පමණ වන නිසා ප්‍රශස්ත අගයකට පැමිණීමට තවත් කිලෝ විසි හයක් පමණ අඩු කරගත යුතුය . 

මේ සඳහා ඉතා විධිමත් ආහාර සැලැස්මක් සහ ව්‍යායාම රටාවකට පුරුදු විය යුතු ය . එවිට මෙය පහසුවෙන් සිදු කරගත හැකි දෙයක් වනු ඇත .

ඔබගේ ස්ථූලතාවය වැඩි නිසා මෙය විශේෂඥයන්ගේ උපදෙස් මත සිදු කරගත යුතු කර ගත යුතු කාරණයකි 

තවමත් තරුණ අවධියේ ඔබ පවතින නිසා ඔබ කළ යුත්තේ පෝෂණවේදී විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකු හමුවී මේ සම්බන් වී මේ සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි උපදෙස් ලබා ගැනීමයි ඔවුන් ඔබට ලබා ගත යුතු ආහාර ප්‍රමාණය සහ සිදුකළ  කළ යුතු ව්‍යායාම පිලිබඳවත් උපදෙස් ලබා දෙනු ඇත එවිට නැවත ඔවුන් යම් කාලයක් තුල දී ඔබව නිරීක්ෂණය කරමින් ඒ සැලැස්ම නැවත අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කර ඔබට ලබා දෙනු ඇත . 

වඩා වැදගත්ම දේ වන්නේ ඔබට ඔබගේ බර අඩුකර ගැනීමට සඳහා ඇති කැමැත්ත සහ අවශ්‍යතාවයන් සඳහා මහන්සි වී කටයුතු කළ යුතු බවද මතක් කරමි. 

ප්‍රමුඛ රජයේ රෝහල්වල හෝ ශි වල හෝ ශික්ෂණ රෝහල්වල පෝෂණවේදී විශේෂඥ වෛද්‍යවරු සිටින සුව සායන තිබේ එවැනි සායනයකට යොමු වීමෙන් නොමිලේ වෛද්‍ය උපදෙස් සහ ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට ඔබට හැකියාව ඇත.ඔබ පළමුව කළ යුත්තේ එවැනි රෝහලක බාහිර රෝගී අංශ වෙත යොමු වී සුදුසු සායනය වෙත යොමු වීමයි .මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 10 Jul 2020 Fri 3:43 PM