ප්‍රශ්න තොරතුරු

මම ගොඩක් ආදරේ කරන කෙනා මාව දාලා ගියා. මට හැමදාම එයාව මතක් වෙනවා. මට පිස්සු වගේ. මන් දැන් මොකද කරන්නේ?

 ඔබගේ ගැටලුව පැහැදිලියි. ඔබ ස්ත්‍රී/ පුරුෂ කෙනෙක්දැයි සදහන් කර නොමැත. ආදරය යනු ඕනෑම අයෙකුගේ ජීවිතයේ සපුරා ගතයුතු එක් අංගයක් පමණි. අපට තවත් සපුරා ගත යුතු දෑ බොහෝ පවතී. ඔබ සම්බන්ධය පවත්වා ඇති පුද්ගලයා ඔබට නොගැළපෙන බැවින් ඔබව හැරගොස් ඇත. ඔහු/ ඇය ඔබට ආදරේ නම් ඔබව දමා නොයනු ඇත. ඔබට නොගැළපෙන සම්බන්ධතාවයක් බැවින් ඔහු/ ඇය ඔබව දමා හොස් ඇත. එනිසා ඒ පිළිබද මතකය කෙසේහෝ අමතක කරන්න උත්සහ කරන්න. ඔබ හැකිතරම් කාර්‍යබහුල වන්න. ඉගෙනීමට, පවුලට ළංවන්න. අතීත මතකය මතක්වන හැම මොහොතකම කාර්‍යබහුල වන්න. මිතුරන් ඇසුරු කරන්න. හැකි හැමවිටම ඔබ මිතුරු සමාගමය පවත්වා ගන්න. ඔබ උසස් අධ්‍යාපනයට යොමු වන්න. ඔබට දීප්තිමත් අනාගතයක් ගොඩ නැගෙනු ඇත.


ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 16 Jul 2020 Thu 3:31 PM