ප්‍රශ්න තොරතුරු

වද්‍ය උපදෙස් මත මාගේ වයස අවු. 19 සිට මා දිනපතා තයිරොක්සින් මි.ගැර්ම් 75 ක් ගන්නවා. මා දරුවෙක් බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නේ. තයිරොක්සින් භාවිතා කිරීමේදී ගැබ් ගැනීමේ ගැටලු පවතින බව මා අසා තිබෙනවා. මේ තත්වය මත ගැබ් ගැනීමට සූදානම් වියයුතු ආකාරය පිලිබද / දනුවත් වී සිටිය යුතු කරුනු පිලිබද මා හට උපදෙස් ලබා දිය හැකිද?

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔබට තයිරොක්සීන් ඌනතාවයක් ඇතිනිසා ගර්භනීතාවය දී එය නැවැත්විය නොහැක. තයිරොක්සීන් ඌනතාවයක් ඇති වුවොත් එය දරුවාගේ වර්ධනයට අහිතකර ලෙස බලපායි. 

නමුත් ඔබ නැවත තයිරොක්සීන් පරීක්ෂා වක් කර විශේෂඥ උපදෙස් ලබාගත යුතුයි. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මාත්‍රාව හා සුදුසු ඖෂධය තීරණය කලහැක. එවිට හානි අවම වේ. 

ගැබ්ගැනීමකට පෙර ඔබේ කායික රෝගී විශේෂඥ වෛද්‍යවරය හා නාරිවේද වෛද්‍යවරයා සමග සාකච්ඡා කිරීම අනිවාර්යයෙන් කරන්න. 

නිසි උපදෙස් අනුව කටයුතු කිරීමෙන් සාර්ථක දරු උපතක් ලබා ගත හැක 

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 17 Dec 2020 Thu 11:27 PM