ප්‍රශ්න තොරතුරු

ලන්කාවෙ නීතිය අනුව අවිවහක කාන්තවකට දරුවෙක් අරන් හදා ගැනීමට අවසර තිබෙද? රජයෙ ස්තීර රැකියාවක් ඇත.

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

හැකියාව තිබේ. ඔබ දරුවාට වඩා වයස 21 කට වැඩිමල් විය යුතු අතර ඔබේ වයස අවු 25 ට වැඩිවිය යුතුය. නමුත් පවුලේ සාමාජිකයෙක් වන අවස්ථාවක විශේෂ ව්‍යතිරේක බලපායි. එය තීරණය කරන්නේ අධිකරණය යි. 

අවුරුදු 10 ට වැඩි දරුවෙක් නම් දරුවාගේ කැමැත්ත අවශ්‍ය වේ. 

සියල්ලටම ප්‍රථම දරුවා ගේ දෙමාපියන්ගේ හෝ ඔවුන් නැතිනම් නීත්‍යානුකූල භාරකරුගේ කැමැත්ත අවශ්‍ය වේ. ඉන් පසු අයදුම්පතක් අධිකරණය ට යොමු කිරීමෙන් දරුවාගේ භාරකාරත්වය ලබා ගතහැක. 

නමුත් පිරිමි අයෙකුට ඉතා විශේෂ අවස්ථාවක හැර ගැ හැණු  දරුවන් දරුකමට හදාගැනීමට අධිකරණය අවසර ලබාදෙන්නේ නැත


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 21 Dec 2020 Mon 5:46 PM