ප්‍රශ්න තොරතුරු

මම වයස 14 පිරිමි ලමයෙකි .මගේ පියයුරු වලින් මව්කිරි ලබාගත හැකිද

       

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි. 

ඔබ ජංගම දුරකථන සම්බන්ධතාවයක් නීත්‍යානුකූලව තබා ගැනීමට හැකියාවක් නැති අයෙකි  . එමනිසා මෙවැනි සේවාවක් භාවිතා කිරීම වැරදි ක්‍රියාවකි. කරුණාකර වැඩිහිටියෙකු ගේ මග පෙන්වීම ලබාගන්න. 

අවුරුදු 14 ක ළමයෙක් බැවින් ඔබ වැඩිහිටි සේවාව න් ලබාගැනීමට උත්සහා කිරීම සොයාබැලිය යුතු කාරණය කි. ඔබේ මව්පියන්ට වහාම මේ ගැන සොයා බැලීමට දැනුම් දීම අවශ්‍ය වේ

මව්කිරි එන්නේ ස්ථන ග්‍රන්ථින් වලිනි. ඒවා පිහිටන්නේ ජාන මගින් කාන්තාවන්ටයි. ඔබ තවම විද්‍යාව විෂයක් ලෙස ඉගෙනගන්නා නිසා එය ඉගෙන ගනියි. 

ලිංගික විපර්යාස යක් වන බව දැනේනම් දෙමාපියන් සමග මේ ගැන කතා කොට වෛද්‍යවරයකු වෙත යොමුවීම අවශ්‍ය වේ. ඔබටත් දෙමාපියන් ටත් කරුණු පැහැදිලි කරදීම වෛද්‍යවරයකු විසින් කළ යු ත්තේ ඔබ පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසුවය.


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 21 Dec 2020 Mon 6:43 PM