ප්‍රශ්න තොරතුරු

ඔසප් රුදිරය සමග පිටවන විසර්ජනත් සමග කැසීමක් සහ දැවිල්ලක් ඇතිවුනි මෙය සාමාන්‍ය දෙයක්ද මාගෙ වයස 18  කි. කිසිදු ලින්ගික සම්බන්දතාවක් පවත්වා නොමැත. මෙසේ ඇති වීමට හේතු මොනවාද  

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.


සමහර සනීපාරක්ෂක තුවා වලින් ඇතිවන ආසාත්මික තාවන් නිසාත් මෙසේ විය හැකි බැවින් ඒ ගැන එතරම් කලබල වන්නට එපා එය සාමාන්‍ය දෙයකි 

නමුත් ඔබට මේ තත්ත්වය දිගින් දිගටම තිබේ නම් පමණක් වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීමට නිර්දේශ කරමි. 

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 22 Dec 2020 Tue 5:03 PM