ප්‍රශ්න තොරතුරු

mage wayasa aurudu 19i..mama 12/22wana Dina postinor upath paalana peththa paanaya kalemi. 12/26wana dinada newatha ma peththak paanaya kalemi...meya prashnyk weida..??? waidyathumani ekmninma pilithurak awashyai

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔබ පොස්ටිනෝ පෙති ලබා ගෙන ඇති ආකාරය වැරදිය. 

ලිංගික එකතුවීමෙන් පසු හැකි තරම් ඉක්මනින් පෙති 2 ම හෝ පළමු පෙත්ත ලබා ගෙන ඊළඟ පෙත්ත ඊට පැය 12 ට පසු ගතයුතුයි 

දින 4ට පසු ඔබ දෙවන පෙත්ත ගැනීමෙන් ප්‍රයෝජනයක් නැත . බලාපොරොත්තු වන ආරක්ෂාව නොලැබේ 


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 26 Dec 2020 Sat 3:45 PM