ප්‍රශ්න තොරතුරු

sansargayen pasu peya 18kata pasu postinor 2 pethi deka ekawara beewa..meya prashnyk weida???meeta dawas 4kata perada maa eya Lana gththemi.. mensas hadenn essalla me peththa gththa eka prashnyk weida..mata wayasa 19i

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

පොස්ටිනෝ ලබාගත යුත්තේ සංසර්ගයෙන් පසු හැකි ඉක්මනට වුවත් පැය 18 ක කාලය ගැටලුවක් නැත. 

නමුත් අවුරුදු 19 වයසේ මෙසේ පොස්ටිනෝ භාවිතා කිරීම නිසා ඔබට වෙනත් අතුරුවිපාක ඇතිවීම වැළැක්විය නොහැක. හදිසි ගැබ්ගැනීමකට වුවද ලක්විය හැක 

එවිට ඔබේ ජීවිතය විනාශ වී යයි. අනාරක්ෂිත ලිං ගික සම්බන්ධතා පැවැත්වීමට ඔපමණ අවශ්‍ය නම් විවාහ වීම ඔබේ අනාගතය ට හොඳයි. 

පොස්ටිනෝ යනු නිතර ගැනීමට සුදුසු උපත් පාලනය ක් නොවේ


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 26 Dec 2020 Sat 6:40 PM