ප්‍රශ්න තොරතුරු

postino bavitha kalahama.gab ganimak siduvanna hugak kal yanavada Eva sharirayata ahithakaraida

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

පොස්ටිනෝ යන හදිසි උපත් පාලන ක්‍රමයකි. ඒවා නියමිත ආකාරයට භාවිතා කළහොත් ගැබ් ගැනීම වැළකේ.  නමුත් එය දීර්ඝ කාලීනව ගැබ්  නොගැනීමට බලපාන්නේ නැත . 

එහි හෝමෝන බලපෑම සති කීපයකින් සිරුරින් ඉවත් වී යන නිසා නැවත ගැබ් ගැනීමේ අවස්ථාව සැකසේ .

සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම ඖෂධයක අතුරු විපාක තිබේ. පොස්ටිනෝ වල ද යම් අතුරු විපාක   තිබුනත් ඒවා ශරීරයට විශාල අහිතකර බලපෑම් ගෙන එන්නේ නැත.


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 06 Jan 2021 Wed 11:17 PM