ප්‍රශ්න තොරතුරු

ඩොක්ට ඉක්මනින් පිලිතුරක් ඔන....ලිපියක සදහන් කර තිබුනා උපාත් පාලන පෙති ගැනිමේන් ගැබ් ගෙල පිලිකා ඇති වෙනවා කියලා...එක ඇත්තද....මන් මිතුරි පෙති අවුරුදු 10ක් එක දිගට බොනවා....එක් අහිතකරද

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

වසර 5කට වඩා එක දිගට උපත් පාලන පෙති භාවිත කිරීම  ඉතා කලාතුරකින් ගැබ්ගෙල පිළිකා ඇතිකිරීමට  අවදානම් තත්ත්වයක් ඇති කරයි. 

හොඳම දෙය දිගු කාලීන උපත්පාලන ක්‍රමයක් ලෙස ලූපයක් හෙවත් IUCD පැළඳීම හෝ කොන්ඩම් ආදී ක්‍රමයක් භාවිතා කිරීමයි . ඒවායේ හෝමෝන   බලපෑමක් නැති නිසා ගැබ්ගෙල පිලිකා වලට බලපෑමක් නැත . 

මෙතරම් කාලයක් ඔබට එවැනි ගිලින පෙති භාවිත භාවිතා කිරීමට උපදෙස් ලබාදීම පිළිබඳව අප පුදුම වන අතර ඔබ ඒ සම්බන්ධයෙන් නිසි වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගත්තා දැයි නොදනිමු. 

ඔබට  තවත් දරුවන් අවශ්‍ය නැත්නම් හොඳම දෙය LRT සැත්කමක් සිදුකර ගැනීමයි 

මෙවැනි ප්‍රශ්නය යොමු කිරීමේ දී ඔබට සිටින දරුවන් ගණන සහ ඔබේ වයස සඳහන් කරවීමට මීළඟ වතාවේ මතක තබා ගන්න .


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 31 Jan 2021 Sun 4:09 PM