ප්‍රශ්න තොරතුරු

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව කොහෙද තියෙන්නේ ...එඩ්රස් එක දෙනවද

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

රෙජිස්ට්රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ ලිපිනය:

අංක : 234/A3,
ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව

 +94 112 889 488 - 489
 +94 112 889 491

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 11 Oct 2018 Thu 7:50 AM

අදහස්

circle

නිර්නාමික

11 Oct 2018 Thu 2:08 PM

මා මගෙ පළමු ස්වාමිපුරුෂයා ගෙන් වෙන්වී ඇත.දික්කසාද නඩුව ඉවර නැත ...ඔහු වෙනත් විවාහයක් සිදුකරගෙන ඇත.මාගෙ දෙවන විවාහය ඉන්දියානු මුස්ලිම් ජාතිකයකු සමඟ සිදු කිරීමට ඇත .දික්කසාද වී නොමැතිව විදේශිකයෙකු සමග විවාහ වීමට හැකිද....??