ප්‍රශ්න තොරතුරු

විශාදය සම්පූර්ණයෙන් සුව කල හැකිද? සුව කිරීමට  ගතවන කාලය පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් ද?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

විශාදයේ ලක්ෂණ එක හා සමාන වුවද පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු ගත් විට එම දෙදෙනා විශාදයට පත් වන්නේ එකම හේතුවක් නිසා නොව එකිනෙකාට සුවිශේෂී වූ හේතුවක් මතයි. එම හේතුවට ඇති වන බැඳීම මත පුද්ගලයන් විශාදයට මුහුණ දේ. පුද්ගලයන් විශාදයට මුහුණ දෙන්නේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී පුද්ගලයා මුහුණ දෙන කිසියම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් මතයි. නමුත් ඒ සියලු ගැටළු සදාකාලික නොවේ. අද පුද්ගලයා දුක් විඳින ගැටලුව වුවද කාලයක් යාමේදී වෙනස් විය හැකිය. එම වෙනස්වීමත් සමඟ විශාදිමය තත්ත්වයේද අඩු වීමක් සිදු විය හැකිය. නමුත් යම් කිසිවෙක් විශාදිමය තත්ත්වයකට මුහුණ පා සිටින්නේ නම් ඒ සදහා මනෝ වෛද්‍යවරයෙකු හමු වී ඖෂධ ප්‍රතිකාර ලබාගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. ඖෂධ ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නා අතරම මනෝ උපදේශනයට යොමු වීම මඟින් ඉක්මන් සහනයක් ලබා ගත හැකිය. විශාදය සුව වන කාල සීමාවක් පිළිබඳව නිශ්චිතව දැක්විය නොහැකි අතර නිවැරදි ව ඖෂධ ප්‍රතිකාර ලබාගැනීමත්, පුද්ගලයාගේ මානසික ශක්තියත් මත එය තීරණය වේ.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 19 Mar 2021 Fri 10:50 PM