ප්‍රශ්න තොරතුරු

පෝරුවේදී අෂ්ටක කියනකොට ක්ලාන්ත වීම ඇත්ත කතාවක්ද? එය ඇත්තනම් එසේ වීමට හේතු මොනවද ?

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔබ විශ්වවිද්‍යාලයට යාමට සිටින කෙනෙකු ලෙස මෙවැනි මිත්‍යා විශ්වාස ගැන විමසීම පුදුමයකි.

අපනම් එවැනි ක්ලාන්ත වූවන් දැකනැත. කන්‍යාපටලය හා අෂ්ටක කීම පෝරුව අතර කිසිම සම්බන්ධ යක් නැත. 

ඒවා සමාජගත කරඇත්තේ විවාහයට පෙර ලිංගික සම්බන්ධතා පැවැත්වීම වලක්වා ගැනීම සඳහා බිය වැද්දීමටයි.

එවැනි ලිංගික සම්බන්ධතාවල යෙදුන ලක්ෂ සංඛ්‍යාව ක් පෝරුව මතදි ක්ලාන්ත වී නැත. නමුත් අනවශ්‍ය ලෙස බියට පත්වීම නිසා ක්ලාන්ත විය හැක. 


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 26 Mar 2021 Fri 11:38 PM