ප්‍රශ්න තොරතුරු

මම මගේ bf සමග ලිංගිකව එකතු වුවත් ශුක්‍රානු පිට වූයේ පිටතදී. පොස්ටිනෝ 2 ටැබ්ලට් ද පලමු පෙත්ත පැය 2කකට පසුව හා දෙවෙනි පෙත්ත පැය 12 පසුවී පැය 1 /1/2 කට පසුවද ලබා ගත්තා. මගේ සාමාන්‍යයෙන් ඔසප් වීම් නියමිත දිනට දිනකට පෙර හෝ දින දෙකකට පසුව සිදු වනවා. නමුත් මගේ ඔසප් නියමිත දිනය 3/24 මේ වන විට දින 4ක් ප්‍රමාද වී තෙබෙනවා. මෙය පොස්ටිනෝ වල බලපෑමක්ද. තවද ශුක්‍රානු පිට වූයේ පිටතදී නිසාත් පොස්ටිනෝ භාවිතය නිසාත් ගැබ් ගැනීමෙ ප්‍රවනතාව පිලිබදව ද දැන ගැනීමට අවශ්‍ය යි.

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ශිෂ්නය ඇතුල් කළානම් ශුක්‍රාණු පිටතදි පිටවීම හෝ නොවීම වැඩිය වැදගත් නැත. ගැබ්ගැනීමට හැකියාවක් තිබේ. ශුක්‍රාණු වලට ප්‍රථම පැමිණෙන තරලයේ ශුක්‍රාණු මිලියන ගණනක් අඩංගු වේ.

පොස්ටිනෝ නිසා ඔසප් ප්‍රමාද විය හැක. ඔබ පොස්ටිනෝ ලබා ගෙන ඇති ආකාරයේ ගැටලුවක් නැත. නමුත් පොස්ටිනෝ වලින් 100%ක් ආරාක්ෂා වක් නැත. අසාර්ථක වන අවස්ථා තිබේ. 

නමුත් ඔබට ගැබ්ගැනීමක් වීමට ඇති හැකියාව අඩුයි . කලාතුරකින් ගැබ්ගැනීමක් වීමටද හැකියි . අනාරක්ෂිත ලිංගික සම්බන්ධතාවලදී කොයි මොහොතක හෝ ගැබ්ගැනීමක් විය හැක


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 28 Mar 2021 Sun 7:02 AM