ප්‍රශ්න තොරතුරු

මම ලිංගිකව එකතු වෙලා පැය 2ක් ඇතුලත postinor2 දෙකම එක වර ගත්තා. ඒකට ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? නමුත් මම ලිංගිකව එකතු වුනේ මගේ සරු කාලය ඇතුලත යි. මන් POSTINOR2 ගත්ත ආකාරය හරිද?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

1) ඔබ පොස්ටිනෝ පෙති ලබා ගෙන ඇති ලබා ගෙන ඇති ආකාරය නිවැරදි ය සාර්ථක වේ. එහි ගැටළුවක් නැත . පෙති දෙකම එකවර ගැනීම හෝ පළමු පෙත්ත ඉතා ඉක්මනින්  ලබාගෙන පැය දොළහකට  පමණ පසු දෙවන පෙත්ත ලබා ගැනීමට හැක 

2)පොස්ටිනෝ පෙති යනු සියයට සීයක් සාර්ථක උපත් පාලන ක්‍රමයක් නොවේ. හදිසි උපත් පාලනයක් ලෙස භාවිතා කරන දෙයක් පමණි .  ඒ නිසා එහි ගැබ් ගැනීමේ අවධානමක්  තිබිය හැක . (2%ක පමණ)

ඔබ එකතු වී ඇත්තේ සරු කාලයේ දී නිසා ඉතා කුඩා අවදානමක් තිබේ  . 

 පොස්ටිනෝ වල ඇති අතුරු ආබාධයක් ලෙස  ඔසප් වීම අක්‍රමවත් වීම රුධිර වහනය අඩු  වැඩිවීම, ඔක්කාරය ,  ආදිය සිදුවිය හැක මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 29 Mar 2021 Mon 5:07 AM