ප්‍රශ්න තොරතුරු

මගේ ශිෂ්ණයේ පෙරසම පස්සට කරන්න විදිහක් නෑ ෆිමෝසිස් තිබෙන නිසා.අපහසුවක් නැතිව පෙරසම පස්සට යන්න මේකට මොකක්ද Dr. කරන්න ඕනේ.

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

පෙරසම පිටුපසට ගත හැකි ප්‍රමාණය අනුව මෙම තත්වය බෙදා(stage) වෙන් කරන අතර, stage එක අනුව ප්‍රතිකාරය තීරණය කරනු ඇත. ඔබ ශල්‍ය වෛද්‍ය වරයෙකු මුණ ගැසීම සුදුසු වන අතර, ආලේපන වර්ගයක් ගැල්වීම හෝ ශල්‍ය කර්මයක් මගින් පෙරසම ඉවත් කිරීමක් සිදු කිරීම මගින් මෙම තත්වය මග හරවා ගැනීමට ඔබට හැකිවනු ඇත.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 23 Apr 2021 Fri 12:07 PM