ප්‍රශ්න තොරතුරු

waidaya thumani mage muthra eka positive una ,mata dana ganna ona mata dan sathi kiyakda kiyla,matab anthimata osop une 2021.03.18,ikmanin pilithurak denna plz

     

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ගර්භණි තත්වය තහවුරු කල පසු සති ගණන නිර්ණය කිරීම ආකාර කිහිපයකින් සිදු කල හැක. අවසන් වරට ඔසප් වූ දිනය ප්‍රයෝගිකව බාවිතා කරන අතර, යෝනි මාර්ගය හරහා හෝ උදරය හරහා සිදු කරන ස්කෑන් මගින් දින නිර්ණය කිරීම සහ තහවුරු කිරීම කල හැක. ඔබගේ ගැටලුවට පිළිතුර - සති 5 සහ දවස් 2ක් (2021.04.24) වන අතර 23/12/2021 වන දිනය ආසන්නම ප්‍රසුති දිනය ලෙස සැලකිය හැක.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 23 Apr 2021 Fri 1:21 PM