ප්‍රශ්න තොරතුරු

ගැබ් ගෙන ඇතිදැයි දැන ගත හැක්කේ කොපමණ කාලයකින්ද?

     

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

සරු කාලය තුල, ලිංගිකව එකතුවන කාන්තාවක් පිළීසිද ගැනීමකට ලක්වූ පසු මුල් දින 7 - 10 න් පසුව රුධිරයේ HCG පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීමෙන් හෝ සති 2-3 කාලයකට පසු මුත්‍රා HCG පරීක්ෂණයක් මගින් ගර්භණි භාවය පරික්ෂා කල හැකි අතර, සාමාන්යෙන් ඊළඟ ඔසප් වීම ප්‍රමාද වෙන අවස්ථාවලදී කාන්තාවන් මෙම පරීක්ෂණ වලට යොමු වේ. නමුත් HCG ප්‍රමාණය කලලයෙන් කලලයට වෙනස් වන අතර, එම නිසා HCG පරීක්ෂණය Positive වීමට ගතවන කාලය තවත් ප්‍රමාද විය හැක.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 24 Apr 2021 Sat 7:56 PM