ප්‍රශ්න තොරතුරු

මම  මෙන්සස්  උනේ  19 වනදය  ඉන්පසු 4 වන දා  අපි  ගුද මර්ගයේ  හැසිරුන  නමුත් සුක්කානු  ගියෙ  නැති  අතර  සුක්කනු  යවුවෙ  පිටතට ගෙන බොහෝ වෙලවකට පසුවය  එමගින්  ගැබ් ගැනිමට හැකියවක්  ඇත්ද

       

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ගුද සංසර්ගය නිසා කිසි විටෙකත් ගැබ් ගැනීමක් සිදු නොවේ. ගැබ් ගැනීමට නම් ශුක්‍රානු / ශුක්‍ර තරලය යෝනි මාර්ගයට ඇතුළු විය යුතුමය

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 19 May 2021 Wed 3:13 PM