ප්‍රශ්න තොරතුරු

පෙම්වතිය  අප්‍රෙල් 19 වනදා  ඔසප්  උන.මැයි 4 වනදා  අපි දෙදෙනා  ගුද මර්ගයේ  හැසිරුනා  සුක්කනු ගුද මර්ගයට  ගියේ නැත. එම  පෙදෙසයේ අවට  ගැහුවෙවත්  නැත. (සුක්කනු පිට කරේ ගුද  මර්ගයෙන්  ගෙන ටික වෙලවකට  පසුවෙ/විනඩි 2 පමන් පසුය)  එමගින්  ගර්බනි විම  සිදුවිය  හැකිද

     

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ගුද සංසර්ගය නිසා කිසි විටෙකත් ගැබ් ගැනීමක් සිදු නොවේ. ගැබ් ගැනීමට නම් ශුක්‍රානු / ශුක්‍ර තරලය යෝනි මාර්ගයට ඇතුළු විය යුතුමය

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 19 May 2021 Wed 4:17 PM