ප්‍රශ්න තොරතුරු

mama dina 28  osap wena  tharuniyaki  eheth  mee  masayee  dinayata  osap  uyee  natha. mama  bf samaga  saru  dawasehi  guda margayeee   hasirunaaa  (shukkanu guda margayata  damuwe  natha  emagin  gab  ganimata  hakida)

       

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ගැබ් ගැනීමට නම් ශුක්‍ර තරලය යෝනිමාර්ගය හරහා ගර්භාෂයට ඇතුළු විය යුතුමය. ගුද සංසර්ගය නිසා කිසිවිටෙකත් ගැබ්ගැනීම සිදු නොවේ.
ඔබ ගේ ඔසප් චක්‍රය සාමාන්‍ය බව පවසන නමුත්, දින කියක් ඔසප් වීම ප්‍රමාද වී දැයි සඳහන් කර නොමැත. එසේම ඔබ ලිංගික කටයුතු වලින් පසු හදිසි උපත් පාලන පෙති බාවිතා කලද නැත්ද යන්න ප්‍රශ්නයෙහි සඳහන් වී නොමැත. එම කරුණු ඔබගේ ප්‍රශ්නයට තවත් පැහැදිලි පිළිතුරක් දීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වේ.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 20 May 2021 Thu 9:01 AM