ප්‍රශ්න තොරතුරු

Doctor sinopharm injection eka widdama wada bawayata path wenawada?daruwek balaporottuwen inna kenek eka widinna hoda nadda?

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

Sinopharm වැක්සින් එක ලබා ගැනීම සහ එමගින් දරුවන් නැති වීම අතර කිසිඳු සම්බන්ධයක් නැත. එමනිසා වැක්සින් එක ලබාගන්න.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 17 Jul 2021 Sat 11:08 AM