ප්‍රශ්න තොරතුරු

  මට අවූරුදු 35ක් වෙනවා තවම බාබාලා නැහැ.පුතා ලැබිලා දැනට අවුරුදු 10ක් වෙනවා.

             

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

කාන්තාවක් ගර්භනී තත්වයට පත් නොවීමට හේතු ගණනාක් තිබිය හැක. එය කාන්තාවගේ සහ පුරුෂයාගේ හේතුවක් හෝ හේතු කිහිපයක් නිසා සිදු විය හැක. ඇතැම් ගැටළු පුරුෂයාට පමණක් සීමා වන අතර තවත් ගැටළු කාන්තාවකට සීමා විය හැක. ඇතැම් ඒවා දෙදෙනාටම පොදු වන අතර, සමහර හේතුන් පැහැදිලි කිරීමට පවා අපහසු වන ඒවා වේ. ඒවා සිරුරේ අභ්‍යන්තරයේ සිදු වන වෙනස්කම්, නිසා සිදු වීමේ හැකියාවක් ඇත. ස්ත්‍රී සහ පුරුෂ ප්‍රජනක පද්ධතියට අදාල ඕනෑම අසාමාන්‍ය තත්වයක් හේතු සාධක විය හැක. ඩිම්භ හෝ ශුක්‍රානු වල නිපදවීමේ, ගබඩා කිරීමේ, ඒවා අදාල ස්ථානවලට රැගෙන යාමේ ගැටළු ඇති විය හැක. එසේම ඩිම්භ සංසේචනයෙන් පසු සැදෙන යුක්තානුව දරු ගැබ ලෙස පවත්වා ගැනීමේ දුර්වලතා නිසාත් දරු පල අඩු විය හැක. හෝර්මෝන වල සිදුවන වෙනස්කම්, අඩු සහ අධි බර වැනි හේතු, සමහර ඖෂධ වර්ග බාවිතය, විකිරණ වලට නිරාවරණය වීම මේවට හේතුව වුවා විය හැක. දරුවන් බල පොරොත්තු වුවත් සරු කාලය පිලිබඳ අවබෝධය මදිකම, ලිංගිකව එකතු වීමේ සිග්‍රතාවය අඩුවීම එනම්, සතියකට 2-3 වරකටවඩා අඩු වීම, මානසික ආතතිය හෝ මනස ආශ්‍රිත ගැටළු දරු පල අඩු වීමට බලපාන බව පරීක්ෂණ වලින් තහවුරු වී ඇත.එවන් හේතු රාශියක් සහිත නිසා එක වරම ඔබට මෙවර පිළිසිඳ නොගැනීමට හේතුව ස්ථීරව ප්‍රකාශ කිරීම හෝ පිලියමක් ලබා දීම සිදු කල නොහැක. ඔබ සඳහන් කර ඇති පරිදි ඔබ එක වරක් ගර්භනී තත්වයට පත්වී ඇති බව පැහැදිලි වන අතර, එමගින් ඔබ මෙවර ගර්භානියක් නොවීමට හේතු වූ කරුණු කිහිපයක් පිලිබඳ සැක පලකල හැක. ඔබ දෙපල ඉක්මනින් ප්‍රසව සහ නරීවේදය සම්බන්ධ වෛද්‍යවරයෙකු මුණ ගැසීම සිදුකල යුතුව ඇත. එහිදී ඔබගෙන් සහ සහකරුගෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීම සහ ඔබ දේපල පරික්ෂාවට ලක් කරීම සිදු කරනු ඇත. අවශ්‍ය රසායනාගාර සහ විකිරණ පරීක්ෂණ සිදු කර ගැටලුව හඳුනා ගෙන නිසිපිලියම් යෙදවීම සිදු කර ඔබට ඉක්මනින්ම ප්‍රතිපල ලබා ගත හැකි වන ලෙස කටයුතු සිදු කල යුතුය.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 31 May 2019 Fri 11:41 AM