ප්‍රශ්න තොරතුරු

api marry karala awrudu 4k wenawa.thama babala na.godak treatment kala,bara una.eth thama prathipalayak na..

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

දරුවෙකු බලාපොරොත්තුවෙන් සිටියත් ඔබට දරුවන් ැබීම ප්‍රමාද බවයි ඔබ සඳහන් කර තිබෙන්නේ . 

 ඔබ දෙදෙනාම මේ සඳහා බලාපොරොත්තු තබාගෙන සිටිනවා නම් ඔබට හැකියි family planning association එකට ගිහිල්ලා ඒ අයත් එක්ක කතා කරන්න.  ඔවුන්ගේ දුරකථන අංකය සඳහන් කරන්නම්. Fpa - 0114373273

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 05 Jun 2019 Wed 7:54 AM