ප්‍රශ්න තොරතුරු

දරුවකුට ලැබිය යුත්තේ මවගේ ආගමද පියාගේ ආගමද? මෙහි නීතිමය පසුබිම කුමක්ද?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

මෙතන ආගමක් තෝරගන්න නීතියක් නැහැ.

දෙමව්පියන්ට තම දරුවාට කළ හැකි දේ තීරණය කළ හැකිය. දෙමව්පියන් දෙදෙනාම තම දරුවන්ට ආගම් දෙකම අනුගමනය කිරීමට ඉඩ සැලසේ. නැත්නම් දරුවාට කිසිම ආගමක් අනුගමනය කිරීමට සිදු නොවේ.

දරුවා පරිනත වන විට හෝ වයස අවුරුදු 16 දී දරුවාට ආගම තෝරාගත හැක. ඔවුන් කැමති දේ තෝරා ගැනීමට ඔවුන්ට සැමවිටම හොඳයි. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔවුන් කැමති දේ අනුව ඔවුන්ගේම ජීවිතයක් ගත වනු ඇත.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 13 Jun 2018 Wed 10:53 PM

අදහස්