ප්‍රශ්න තොරතුරු

stretch marks  වලට සුදුසු ප්‍රතිකාරයක් තිබේද?    

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

අවාසනාවකට, දිගු සලකුණු සඳහා ප්රතිකාරයක් නොමැත. අවසානයේදී ඒවා අඩු කළ හැකිය, නමුත් ඔවුන් කිසි විටෙකත් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් නොවනු ඇත (stretch marks).

මම නිර්දේශ කරන්නේ Bio Oil. මෙය ඉතා ඵලදායී වන අතර ඔබ ප්රතිඵල දැකීමට අවම වශයෙන් මාස 3 ක්වත් භාවිතා කළ යුතුය. ඕනෑම රූපලාවන්ය සාප්පුවක එය සොයාගත හැකිය. මෙම නිෂ්පාදනය මිල අධිකයි.

වඩා ලාභදායී විකල්පයන් වන්නේ නිවෙස් පිළියම් කිරීමයි. පොල් තෙල් හෝ කෝමාරිකා වීරා භාවිතා කරන්න. මාස 3 කට පසු වෙනස්කම් ඔබට පෙනෙනු ඇත.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 14 Jun 2018 Thu 9:11 AM