ප්‍රශ්න තොරතුරු

piz halp me.

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

 අපි ඔබ  උදව් කරන්න නිතරම සූදානමින් ඉන්නේ . යෙහෙළිය වෙත ඔබගේ ගැටලුව ලියන්න. 

 එසේ නැතහොත් අප ඔබට කිනම් ආකාරයකින් උදව් කළ යුතුදැයි හා උදව් කළ යුත්තේ කුමන ගැටලුවකට අපිට වැටහෙන්නේ නැත. ඔබ ඔබගේ ගැටලුව ලියන්නට අකමැතිනම් ,ඔබගේ ගැටලුව බොහෝ බැරෑරුම් නම් හා වාචිකව කතා කරන්නට කැමතිනම්  CCC  දුරකථන  උපදේශන සේවාව  1333 අංකයට කතා කරන්න.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 19 Jun 2019 Wed 5:12 PM