ප්‍රශ්න තොරතුරු

mn tikak mahathai bada godaaaak awith saree andama lokuuwqta penawa matq wisadumak denna

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

මීට හේතුව පහසුවෙන් උදරය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල මේද පටකය හා මේද ස්ථර තැන්පත් වීම ඒ නිසා එම ප්‍රදේශයේ මහත් වීමත් ඇති වේ . (Belly fat)

මේ නැතිකර ගැනීමට නම් ව්‍යායාම හා ආහාර පාලනය ඇති කරගත යුතුය .


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 20 Jun 2019 Thu 7:00 AM