ප්‍රශ්න තොරතුරු

Bara adu kara ganna kramayak kiyanna

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි. 

ඔබගේ ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය BMI නියමිත අගය පවත්වා ගන්න. ව්‍යායාම සහ ආහාර පාලනය පුරුදු කරගන්න.

සීනි හා පිටි සහිත ආහාර අඩු කරන්න .

තෙල් සහිත ආහාර අඩු කර කෙඳි සහිත ආහාර වැඩිපුර ගන්න 

දිනකට විනාඩි 30 ක පමණ ව්‍යායාම වල යෙදෙන්න .  


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 20 Jun 2019 Thu 9:43 PM