ප්‍රශ්න තොරතුරු

මගේ බඩ ගොඩක් වැඩියෙන් ඉදිරියට නෙරල තිබ්බා. දැන් වයස 25 යි. ඒත් දැන් මට තේරෙනවා ඒක ගොඩක් දුරට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒත් දැන් යටි බඩ හරියෙන් එල්ලා හැලෙන ගතියක් තියෙනවා. ඒකට මොකක්ද කරන්න ඕනේ.

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

විශාල උදරයක් තිබීමට හේතුව මේද තැන්පතු වූ පටක විශාල  ප්‍රමාණයක් එම ප්‍රදේශයේ පැවතීමයි . මේද තැන්පතු ව්‍යායාම මගින් හෝ වෙනයම් ක්‍රම මගින් ඉවත් වූ විට උදරයේ ප්‍රමාණය අඩු වන නමුත් කලින් වර්ධනය වූ සෛල ප්‍රමාණය හෙවත් පටක කොටස් අඩු නො වීම නිසා යටි බඩ ප්‍රදේශයෙන් සම එල්ලා වැටීම සිදු විය හැක .

මෙම පටක කොටස් ශක්තිමත් කරගැනීමට ගැනීමට උදරයට සිදු කරන ව්‍යායාම වැදගත් වන අතර එල්ලා වැටීම අඩු කර ගත හැක .


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 01 Jul 2019 Mon 7:37 AM