ප්‍රශ්න තොරතුරු

ape gewal laga ennawa muwan,hawan uran maran kana manushshayek ennawa,ane mata a miniha gana peminillak karanna thanak nadda? wanajeewi akata kiwwoth hariyayda? ane mewa balan enna ba,

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔබට ඔහු පිළිබඳ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිලි කළ හැකි අතර ළඟම ඇති ළඟම ඇති පොලීසියට ද පැමිණිලි කිරීමෙන් නීතිමය ක්‍රියා ක්‍රියා මාර්ගයක් ගත හැක .

වන සත්ත්ව ආරක්ෂණ ආඥා පනත යටතේ වන සතුන් දඩයම් කිරීම සිර දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බව සැලකිය යුතුය. 

මෙවැනි අවස්ථා දුටු වහාම 119 අංකයට අමතා පැමිණිලි කළ හැක .


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 08 Jul 2019 Mon 3:27 PM