ප්‍රශ්න තොරතුරු

බල්ලෙක් කෑවම බල්ලට බෙහෙත් විද්දත් නැතත් අපිට බෙහෙත් විදින්න උවමනයිද

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

බල්ලට බෙහෙත් විද  නැත්නම් එන්නත් ලබා දීම අනිවාර්ය වේ . ඔබගේ තුවාලය මත ලබා දෙන එන්නද තීරණය කරනු ඇත . (ARS+ARV or ARV ONLY ) මෙහිදීද බල්ලා හැකි නම් දින දහ හතරක් වත් ජීවත්ව සිටිනු ඇතැ්දැයි නිරීක්ෂණයකල   හැකි නම් හොඳය .

නියමිත ආකාරයෙන් වාර්ෂිකව එන්නත් විදින ලද බල්ලෙක්ගේ නම්  එම බල්ලා දින දා හතරක් වත් නිරීක්ෂණය කළ හැකි නම් බෙහෙත් විඳීමට අවශ්‍ය නොවියහැක . බල්ලා දින දාහතරක් සුරැකිව නිරෝගීව සිටියේ නම් බෙහෙත් විදිනු නොලැබේ . නමුත් බල්ලා අතුරුදහන් හෝ මිය ගියහොත් අනිවාර්යෙන්ම එන්නත් ලබාගත යුතුමය .

මෙහිදී බල්ලා නීරෝගී වී  සිටින බව විටින් විට පැමිණ වෛද්‍යවරයාට දැන් විය යුතුය . 


බල්ලාට එන්නත් විද ඇත්දැය තීරණය කරනු ලබන්නේ වෛද්‍යවරයෙකු පමණි.

ඒ සඳහා බල්ලාට එන්නත් විදින ලද කාඩ් පත ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය වේ . ඒ අනුව රෝගියාට එන්නත් විදිීම අවශ්‍යද නැද්ද යන්න වෛද්‍යවරයා විසින් තීරණය කරනු ලබයි 


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 30 Jul 2019 Tue 9:49 PM