ප්‍රශ්න තොරතුරු

අතුරු ආබාධ නැතිව උස යන්න බෙහෙත් තියෙනවද? වයායාම යාම වලින් හැර.

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි. 

අතුරු ආබාධ නැතිව උස යාමට බෙහෙත් පාවිච්චි කිරීම පිළිබඳ බව ඔබගේ ගැටලුව වේ . 

මෙය ට  දිය හැකි සෘජු පිළිතුර වන්නේ අතුරු ආබාධ නැති කිසිදු ඖෂධයක් නැති බව යි . 

එමෙන්ම උස යාමට විශේෂයෙන් භාවිතා කළ හැකි ඖෂධයක් නැත .  උස යාම වැනි ශරීර ලක්ෂණ බොහොමයක් ජාන  වලින් සහ හෝමෝන මගින් පාලනය වන සීමිත ශරීර  දර්ශකයක් වන නිසා ඒවා පරිබාහිරව පාලනය කිරීම ඉතා අසීරු ය . ඒ සඳහා බෙහෙත් භාවිතා කිරීමක් සිදු කළ නොහැක .  ජාන මඟින් ඇතිවි ඇති මිටි බව බෙහෙත් මගින් කිසි විටෙක නිවැරැදි කළ හැකි නො වේ . 


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 15 Aug 2019 Thu 4:21 PM