ප්‍රශ්න තොරතුරු

අනිත් අයගෙ හිත් දිනාගන්න විදියට කතාකරන්නෙ කොහොමද

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

අන් අයව අවබෝධ කරගැනීමට ඇති හැකියාව වැඩිවන තරමට අන් අයගේ සිත් දිනාගත හැකිය. එමෙන්ම තමාටද අන් අයටද යහපත් වන සිතුවිලි, වචන,  ක්‍රියා පැවැත්වීමද  එයට හේතු වියහැක. අන් අය සමග කරන ක්‍රියාකාරකම් පිළිබදව ඇති ප්‍රමණවත් දැනුමත්, යහපත් ආකල්පත්, කුසලතාත් හේතුවේවි. 
මාගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 19 Aug 2019 Mon 7:52 PM