ප්‍රශ්න තොරතුරු

ඩිවෝස් එක දාල සිතාසි එනන් කොච්චර කල් යනවද?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි. 

සාමාන්‍යයෙන් සති දෙකක් තුළ විත්ති පාර්ශ්වයට සිතාසි ලැබීය යුතු ය . එය ලැබෙනුයේ ලියාපදිංචි තැපෑලෙනි. 

එහි නඩුව කැඳ වන දිනයක් දක්වා උසාවි රෙජිස්ටාර්වරයා විසින් දැනුම් දීමක් කෙරෙනු ඇත .


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 22 Aug 2019 Thu 2:21 PM