ප්‍රශ්න තොරතුරු

niyapothu kamen pilika sadeida

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.  

මෙය මිථ්‍යා මතයකි . නිය පොතු වලින් පිළිකා සෑදෙන්නේ නැත .  නමුත් නියපොතු කෑම හොඳ සෞඛ්‍ය පුරුද්දක් නම් නොවේ.මක්  නිසාදයත් නි ය පොතු අතර රැඳී තිබෙන විශාල විෂබීජ ප්‍රමාණයක් ඔබගේ ශරීරයට ඇතුළුවීමෙන් සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇතිවිය ඇතිවන  නිසාය .


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 30 Aug 2019 Fri 11:35 PM