ප්‍රශ්න තොරතුරු

කොහොමද සතුටින් ඉන්නේ??

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

වඩාත්ම වැදගත් දෙය වන්නේ අවධාරණය නොකළ යුතුය. කරදර නොවන්න. මේ ආකාරයෙන් ඔබට ස්වයංක්රීයවම සහනයක් දැනෙනු ඇත.

ඕනෑම හේතුවක් නිසා ඔබ කෝප වූවා නම් සමාව දීම වැදගත් වේ. මෙයින් ඔබට බරක් හා දුකක් ඉවත් කරනු ඇත. මිනිසුන්ට සමාව දීමට උත්සාහ කරන්න.

ඔබ තුළ ඍණාත්මක සිතුවිලිවලට ඉඩ නොදෙන්න. මෙය ඔබට දුර්වල වනු ඇත. සැමවිටම ධනාත්මකව සිටින්න.

අන්තිමට, පවුලේ අය හා මිතුරන් ඇති වීමට තීරණය කරන්න. ඔබ ආදරය කරන ජනයා වටේට වඩා සතුටට පත් වනු ඇත. ඔවුන් ඔබට සැලකිල්ලක් දක්වන අතර ඔබට ආදරය කරන විට එය උපකාර කරනු ඇත.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 27 Aug 2018 Mon 7:57 PM