ප්‍රශ්න තොරතුරු

dennagema kamaththa thiyenawanam ikmnata phasuwen divorce wenna pluwanda??

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි. 

දික්කසාදයට නීතිමය වශයෙන් කරුණු තුනකින් එකක් ඔප්පු කළ යුතුය .

1. ද්වේශ සහගත හැරයාම 

2. ලිංගික බෙලහීනතාව 

3. අනචාර්ය 

නීති මය  වශයෙන් දෙදෙනාම කැමති වුවත් දික්කසාද විය නොහැක . 

නමුත්  දෙදෙනාගේම කැමැත්ත තිබේ නම්  තාක්ෂණික වශයෙන් දික්කසාද ඉක්මනින් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇත . 

එය  කරන ආකාරය පිළිබඳ උපදෙස් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් නීතිඥ වරයෙකු හමු වී සාකච්ඡා කරන්න .


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 05 Sep 2019 Thu 9:13 PM

අදහස්