ප්‍රශ්න තොරතුරු

Voice question

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි. 


ඔබේ  ගැටලුවට අනුව මට නම් පෙනී යන්නේ මෙය වෙනත් රෝගී තත්ත්වයක් විය හැකි බවයි . විශේෂෙන්ම ඔසප් චක්‍රය අක්‍රමවත් වීමට වඩා ඔබට ඔසප් සිදුවන දින ගණන ඉතා වැඩි ය . එනම් රුධිරයේ අධික ලෙස පි ට වීමක් දැකිය හැක . මේ තත්ත්වය වහාම පරික්ෂා කරගත යුතුය .

සමහර විට ගර්භාෂ ගෙඩි  වැනි තත්ත්වයන් තිබුණහොත් හෝ වෙනත් තත්වයන් යටතේ  දී මෙවැනි අධික රුධිරය පිට වීමක් දැකිය හැක . 

අධික ලෙස තරබාරු වීම නිසා මෙසේ සිදු වීමට ඇති ඉඩකඩ අඩු ය . සමහර විට ඔබගේ රුධිරයේ ඇති වෙනත් රෝග තත්ත්වයක් නිසා අධික ලෙස රුධිරය පිට වෙනවා විය හැක . ඔබට අවශ්‍ය කරන්නේ මූලික රුධිර පරීක්ශා සහ ස්කෑන් පරීක්ෂණයකි.  

මේ සඳහා ළඟම රෝහලේ නාරි හා ප්‍රසව වෛද්‍යවරයා හමුවන්න නැතහොත් පුද්ගලික විශේෂඥ වෛද්‍යවරයකු හමුවන්න . එයින් ඔබට මෙම අක්‍රමවත් වීම සහ දිගුකාලීනව රුධිරය පිටවීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගත හැක .

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 18 Sep 2019 Wed 3:01 PM